Pneumokockvaccin

Skriftlig fråga 2021/22:1358 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Socialutskottet har i ett tillkännagivande till regeringen framfört att pneumokockvaccin ska erbjudas kostnadsfritt till medicinska riskgrupper och personer 75 år och äldre.

När regeringen nu genomför detta så har gruppen avgränsats till medicinska riskgrupper samt personer som är 75 år. Däremot erbjuds inte personer äldre än 75 år vaccinet. Att regeringen gör denna avgränsning är olyckligt och strider mot riksdagens tillkännagivande. Dessutom innebär avgränsningen att den hälsovinst som följer med att erbjuda vaccinet till personer 75 år och äldre uteblir. Äldre löper en större risk att bli sjuka, och hälso- och sjukvården behöver i en ökad omfattning planera organisationen för att fler drabbas av exempelvis lunginflammation.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är regeringen beredd att ändra beslutet och låta personer 75 år och äldre omfattas av erbjudandet om kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-24 Överlämnad: 2022-03-25 Anmäld: 2022-03-29 Svarsdatum: 2022-04-06 Sista svarsdatum: 2022-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga