Polisen och väntetider på 114 14

Skriftlig fråga 2016/17:136 av Håkan Bergman (S)

Håkan Bergman (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Omorganisationen av polisen är givetvis en omfattande förvaltningsreform som inte kan genomföras helt konflikt- och problemfritt. Den innebär förändringar i chefs- och ledningsstrukturer och kräver givetvis också utbildning av olika personalgrupper. Samtidigt är det viktigt att vissa rutiner och basfunktioner fortsätter att verka oberoende av omorganisationen. Inte minst gäller detta myndighetens service till och direktkontakt med medborgarna. Om den brister så minskar medborgarnas förtroende för polisen snabbt.

114 14 är polisens telefonnummer, och dit hänvisas alla ärenden som inte är akuta. Förutom att anmäla brott ska ärenden som handlar om att tipsa eller komma i kontakt med polisen hanteras via 114 14. Numret kan ringas via telefon eller via webben.

I några uppmärksammade, även nationellt, reportage från Örebro län har medborgare vittnat om svårigheter att få kontakt med polisen och anmäla brott. Ett fall handlade om en person som i två dygn försökte anmäla ett inbrott; det uppmärksammades särskilt att denna person fick plats 145 i telefonkön till numret 114 14 med 45 minuters beräknad väntetid. Ett annat fall handlade om en butiksägare som utsatts för både inbrott och knivrån utan att polisen egentligen lyckats uppnå något resultat. Att butiken ligger i ett område som av vissa politiska krafter utmålas som laglöst och regerat av kriminella gör inte saken bättre.

För både polisens och demokratins legitimitet så måste ett antal grundläggande ordnings- och polisuppgifter fungera. Det måste vara enkelt att anmäla ett brott och telefonköer av det slag som uppgetts är inte acceptabla. Givetvis är det inte alltid så enkelt att lösa ett brottsfall och hitta gärningsmannen men den som drabbats får inte få en känsla av att polisen inte bryr sig eller, framför allt, inte kan bidra till att förhindra nya brott av samma karaktär som det som redan har begåtts. En rimlig ledstjärna för polisen borde vara att även om man inte lyckas lösa ett brott så ska den hjälpa till med att det inte upprepas eller att upprepningen avsevärt försvåras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilken strategi har statsrådet för att se till att systemen för brottsanmälningar fungerar utan försvårande dröjsmål och för att polisen lokalt ska medverka till att försvåra upprepningar av brott som den inte har lyckats lösa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-17 Överlämnad: 2016-10-17 Anmäld: 2016-10-18 Svarsdatum: 2016-10-26 Sista svarsdatum: 2016-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga