Polisens förutsättningar i Dalarna

Skriftlig fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vi har under en tid följt utvecklingen inom och lyssnat till polisen i Dalarna utifrån deras upplevda situation beträffande bemanningen, de många fallen av sjukskrivningar, stress och känslan av att inte kunna leva upp till det uppdrag man ålagts att utföra: att vara nära medborgarna, att kunna hjälpa, skydda och stötta i svåra situationer. Dalarna är ett stort län, avstånden är långa, evenemangen och aktiviteterna – Vasalopp och annan vinterturism, konserter med mera – är många.

Tillsammans med Örebro och Värmland tillhör Dalarna Polisregion Bergslagen. Fördelningen av personal mellan de olika länen utgår i dag i stor utsträckning från brottsstatistiken, där Dalarna har färre anmälda brott än Örebro och Värmland. Det leder till att vårt län, sett till yta och storlek på befolkningen, i dag har färre poliser.

I samtal med poliser i yttre tjänst och deras fackliga representanter har vi fått vittnesmål om att mycket av arbetstiden – för Dalarnas relativt få poliser i yttre tjänst – går åt till att administrera och att åka bil mellan kommunerna. Mötet och kontakten med medborgare begränsas.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterade nyligen en rapport om den otrygghet som fler och fler upplever. Detta är en utveckling som givetvis äger rum även i vårt län, och jag är övertygad om att frånvaron av poliser hänger ihop med det som rapporten konstaterar – en ökande upplevd otrygghet.

Utifrån detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att göra för att den nybildade polismyndigheten i större utsträckning än i dag ska finnas till för våra medborgare och bidra till att den upplevda otryggheten minskar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-13 Överlämnad: 2017-01-16 Anmäld: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Sista svarsdatum: 2017-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga