Polisens organisation

Skriftlig fråga 2008/09:1211 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 8 september

Fråga

2008/09:1211 Polisens organisation

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I andra europeiska länder utreds och lagförs brott begångna av poliser på samma sätt som brott begångna av personer från andra yrkeskårer. I Sverige har vi kvar en intern utredningsenhet med ansvar för utredning av såväl brott i tjänsten som brott som privatperson. Utredningsenheten har absolut åtkomstskydd och offrets advokat får inte tillgång till dokumentation inför en tingsrättsförhandling. Brottsoffret hamnar i en närmast rättslös situation.

Europeiska rådets rambeslut 32001F0220 av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden föreskriver bland annat att brottsoffren ska visas respekt och erkännande, ha möjlighet att höras och framlägga bevis, rätt att få information samt rätt till skydd. Den nuvarande interna utredningsorganisationen och dess arbetssätt anses av många inte vara förenligt med detta rambeslut. Andra EU-länder har uppmärksammat detta förhållande och vidtagit åtgärder för att stärka brottsoffrets ställning.

Min fråga är:

Avser justitieministern att ta några initiativ med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-08 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)