Poliser lämnar sitt jobb i protest

Skriftlig fråga 2014/15:749 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

 

Enligt uppgifter som rapporterats i Sveriges Radio Studio Ett är det många poliser som slutar i förtid. Under 2014 slutade 190 poliser och under det första halvåret 2015 har ytterligare 110 poliser lämnat.

Omorganisationen av polisen anges i reportaget som en av orsakerna till att flera valt att lämna polisyrket. Det är mycket oroande att flera poliser väljer att lämna yrket eftersom Sverige är i behov av flera poliser. Att det nu är så många som lämnar polisyrket på grund av omorganisationen kan också bero på att många poliser känner sig överkörda och att det har varit en bristande dialog med poliskåren på golvet. Denna utveckling är inte acceptabel och måste tas på största allvar om vi ska klara att upprätthålla ordningen i landet.  Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit angående att flera poliser valt att lämna yrket?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-07-31 Överlämnad: 2015-07-31 Besvarad: 2015-08-17 Sista svarsdatum: 2015-08-17 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga