poliser och kvinnomisshandel

Skriftlig fråga 2004/05:2041 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 19 juli

Fråga 2004/05:2041

av Anne-Marie Ekström (fp) till justitieminister Thomas Bodström om poliser och kvinnomisshandel

För någon tid sedan gjorde SVT en granskning av vilka typer av brott som begåtts av poliser. Undersökningen visade att en anmärkningsvärd andel av brotten utgjorde våld mot närstående. I 39 av 57 ärenden friades 18. Av de resterande 39 som dömts fick 18 jobba kvar som polis. Till och med den som fått besöksförbud gentemot sin före detta hustru.

Det är allvarligt att poliser, som ska vara samhällets garant mot att brottslingar grips och att brott klaras upp, kan arbeta kvar trots att de själva begått brott. Hur kan den som själv slagit sin hustru vara neutral när han ska utreda ett kvinnomisshandelsbrott? Dessutom sänds signaler till medborgarna att det är fritt fram att begå brott eftersom de som ska motverka brott själva begår brott.

Polisförbundet framhåller i ett pressmeddelande att arbetsrätt gäller även poliser och att man måste se till varje enskilt fall när det gäller avskedande. Arbetsrätten är viktig men den kan aldrig enligt min uppfattning stå över att samhället rättfärdigar att män slår kvinnor. Vilket ju i princip är innebörden av att poliser som till och med belagts med besöksförbud får arbeta kvar.

Vilka åtgärder ämnar justitieministern vidta för att poliser som begått våldsbrott mot kvinnor inte tillåts arbeta kvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-07-19 Besvarad: 2005-08-15 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-15)