Polishögskolans utestängade av folkhögskolestuderande

Skriftlig fråga 2013/14:759 av Louise Malmström (S)

Louise Malmström (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Deltagare med grundläggande behörighet från allmän kurs på folkhögskola har inför hösten fått det överraskande beskedet att de inte längre är behöriga att söka till Polishögskolan, detta trots att deltagare med grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola normalt har en egen kvotgrupp till högskole- och universitetsstudier och därtill behörighet att söka till yrkeshögskolan. Folkhögskolan har under många år sett till att rekryteringen till polisyrket fått en breddning och fyra folkhögskolor har i dag dessutom ettåriga allmänna kurser med inriktning mot polisyrket. Folkhögskolorna och de lokala polismyndigheterna har under åren utvecklat ett mycket gott samarbete och inför höstterminen 2014 har dessa folkhögskolor tagit in ett hundratal deltagare.

För de deltagare som redan avslutat sina studier på allmän kurs, och framför allt för dem som gått allmän kurs med polisinriktning, är det besked de fått oacceptabelt. De har genomfört en utbildning som hittills kvalificerat dem för att söka till Polishögskolan men där folkhögskolans grundläggande behörighet nu inte längre tycks gälla. Ett folkhögskoleomdöme bedömer den studerandes förmåga att bedriva högre studier medan grundläggande behörighet är folkhögskolans motsvarighet till gymnasiebehörighet, och den borde med andra ord kvalificera sökande till Polishögskolan likaväl som till annan högre utbildning och yrkeshögskolan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Jan Björklund om Polishögskolan har rätt att utestänga studerande som skaffat sin behörighet via folkhögskola och om han tycker att det är ett lämpligt agerande.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-18 Överlämnad: 2014-08-19 Besvarad: 2014-08-28 Sista svarsdatum: 2014-09-02 Anmäld: 2014-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga