Polisingripanden i Boråstrakten

Skriftlig fråga 2005/06:2005 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 11 augusti

Fråga 2005/06:2005 av Anne-Marie Ekström (fp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Polisingripanden i Boråstrakten

I samband med ett bråk försökte en ordningsvakt på en ort i närheten av Borås larma polisen men var tvungen att ge upp och lägga på luren efter fem minuters väntan i telefon, eftersom bråket tilltog. Någon polis kom alltså inte till platsen för bråket som i detta fall avlöpte relativt bra men gärningsmannen gick fri.

Sedan kommunikationscentralen i Borås lades ned och all ingripandeverksamhet styrs från länskommunikationscentralen i Göteborg har alltfler problem uppstått med att den som larmar inte kommer fram till larmcentralen. Andra problem är att poliser inte kommer fram i tid eller att polis i närområdet inte ens får veta att det larmats. Detta förhållande är fullständigt oacceptabelt. Två kriterier måste vara uppfyllda. Det måste finnas tillräckligt antal tillgängliga poliser och det måste vara möjligt att komma fram och larma om något händer. Dessutom måste de som tar emot larmet ha lokal kännedom så de kan agera på ett riktigt sätt. Med den nu centraliserade kommunikationscentralen är det svårt att upprätthålla en sådan.

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att säkerställa att polis kan ingripa när det behövs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)