Polisresurser i Sörmland

Skriftlig fråga 2022/23:312 av Fredrik Olovsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Den allvarliga kriminella konflikten i Stockholm, som resulterat i såväl sprängningar som skjutningar, har inneburit att poliser från andra delar av landet fått stötta upp polisen i huvudstaden. Att kunna flytta resurser vid särskilda händelser och efter behov kan vara viktigt för att möta exceptionella utmaningar. Inte minst gäller det när mer resurssvaga delar av landet än Stockholm behöver stöttning.

Att styra bort polisiära resurser från de sörmländska kommunerna – om än tillfälligt och med lovvärda syften – är emellertid förenat med en risk. På flera platser i länet finns utsatta områden, gäng och organiserad brottslighet som behöver mötas upp med närvarande polis som förhindrar, utreder och klarar upp brott. Den utveckling med fler poliser i länet som kunnat konstateras de senaste åren, när polisen byggt ut kraftigt, behöver fortsätta. Det krävs mer polisiära resurser i hela länet som i vardagen jobbar med att öka tryggheten för sörmlänningarna.

Min fråga till justitieminister Gunnar Strömmer är:

 

Hur säkerställer ministern att polisen i Sörmland och polisregion Öst har tillräckliga resurser för att jobba förebyggande och klara upp brott när man samtidigt lämnar stöd till Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-06 Överlämnad: 2023-02-07 Anmäld: 2023-02-08 Svarsdatum: 2023-02-15 Sista svarsdatum: 2023-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga