Polisresurser i turistkommuner

Skriftlig fråga 2007/08:877 av Staxäng, Lars-Arne (m)

Staxäng, Lars-Arne (m)

den 29 februari

Fråga

2007/08:877 Polisresurser i turistkommuner

av Lars-Arne Staxäng (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Ett gammalt problem inom polisverksamheten är sommarbemanningen. Det gäller framför allt i turistkommuner där personalen ska ha semester samtidigt som stora mängder turister besöker kommunen. Trycket på de berörda närpolisområdena blir mycket stort. Som en följd av tidigare regeringars rena ovilja att satsa på att nyutbilda poliser tvingas flera lokala polismyndigheter bekymmersamt nog även i år att göra prioriteringar som slår mot flera av dessa turistkommuner.

Ett exempel på en kommun som drabbas av de nämnda prioriteringarna är Sotenäs i Bohuslän. Denna kommun består bland annat av de mycket populära turistorterna Smögen, Kungshamn och Hunnebostrand. Sotenäs men även grannkommunerna ser enligt länspolisledningens förslag ut att få en alltför låg bemanning under sommaren. Det olyckliga är att om bemanningen blir för svag kan detta utsätta såväl ortsbor, semesterfirare som enskilda poliser för onödiga risker.

Länspolisledningen i Göteborg försöker nu möta dessa lokala resursbrister med en jourstyrka som kan sättas in vid större behov. Risken att polisen kan få svårt att leva upp till sin egen vision om att vara tydligt lokalt närvarande genom att synas och verka, är dock uppenbar.

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att möta behovet av extra polisresurser i turistkommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-29 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)