Polisutbildning i Västsverige

Skriftlig fråga 2017/18:97 av Larry Söder (KD)

Larry Söder (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vi behöver fler poliser i Sverige. Förutom att göra det attraktivare att bli polis behöver vi även göra det så attraktivt att vara polis att de som i dag är poliser vill stanna kvar i yrket. Dessa åtgärder är nödvändiga, men det är även nödvändigt att få fler utbildningsorter för att kunna utbilda långt fler poliser.

Polisutbildningen finns i dag på tre orter: Stockholm, Umeå och Växjö. Att etablera en ny polisutbildning i Västsverige borde vara naturligt när vi måste öka takten på utbildningen av poliser i vårt land. En utredning bör tillsättas för att få klart vilken ort som är den bästa placeringen för en polisutbildning i Västsverige. Med tanke på den geografiska spridningen av de nuvarande polisutbildningsorterna borde en placering på västkusten, exempelvis Halland och Kungsbacka, övervägas.

Med hänvisning till det ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Hur ställer sig ministern och regeringen till att etablera en ny polisutbildning i Västsverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-12 Överlämnad: 2017-10-12 Anmäld: 2017-10-13 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25
Svar på skriftlig fråga