Politisk information på arbetsplatsen

Skriftlig fråga 2009/10:1032 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 1 oktober

Fråga

2009/10:1032 Politisk information på arbetsplatsen

av Ronny Olander (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Svenskt Näringsliv uppmanar i ett medlemscirkulär arbetsgivarna att inte låta politisk verksamhet förekomma på arbetsplatserna.

I en fungerande demokrati måste politiken vara ett naturligt inslag i vardagslivet. Detta gäller såväl i närmiljö som på arbetsplatsen. Det måste anses vara en grundläggande demokratisk rättighet att få diskutera politik på arbetsplatsen.

För tio år sedan lade jag fram en motion i riksdagen om rätten till politisk information på arbetsplatsen. Jag kan konstatera att frågan är minst lika aktuell i dag som den var vid tidpunkten då motionen lades, det är i grunden en demokratifråga.

Politiken berör människors vardag, att vara med och diskutera detta är något nyttigt för vår demokrati. Vidare har jag noterat i massmedierna att ett flertal skolor valt bort det demokratiska inslaget i form av politiska partiers medverkan i skolan inför valet.

Med anledning av Svenskt Näringslivs agerande vill jag fråga vad ministern avser att vidta för åtgärder för att fria diskussioner om politik ska få förekomma på arbetsplatserna även i framtiden.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-10-01 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-13 Svar anmält: 2010-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-13)