Politisk information på högskolorna

Skriftlig fråga 2009/10:1001 av Pertoft, Mats (mp)

Pertoft, Mats (mp)

den 26 augusti

Fråga

2009/10:1001 Politisk information på högskolorna

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Enligt ett debattinlägg undertecknat av alla riksdagspartiers studentorganisationer i dag, den 24 augusti 2010, i Dagens Nyheter möter studentförbunden stora problem när de ställer frågan om att i högskolors lokaler och områden informera om sin politiska verksamhet.

Principiellt är det av stor betydelse att politisk information kan spridas och debatteras offentligt i samhället, särskilt i samband med val. Det är även av stor betydelse att denna diskussion och debatt försiggår på landets högskolor och universitet.

När det nu kommer signaler om att landets studentorganisationer stöter på svårigheter i sin verksamhet att informera om den politiska debatten inför årets riskdagsval är det av yttersta vikt att eventuella missförstånd på detta område undanröjs och att de politiska studentförbunden tillåts brett informera om sin verksamhet på landets högskolor och universitet.

Min fråga till statsrådet är följande:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att det även i framtiden kommer att vara möjligt för studentförbunden att informera om politik på landets högskolor och universitet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-26 Besvarad: 2010-09-09 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-09)