Politiska partier som gör vinst på överskuldsatta

Skriftlig fråga 2016/17:1891 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Skuldsättningen i Sveriges hushåll har sedan mitten av 90-talet ökat mer än inkomsterna. Att hamna i en situation där man blir överskuldsatt innebär en enorm påfrestning både för den enskilde och för anhöriga och i slutändan för samhället i stort.

Regeringen har med hög svansföring gått in i debatten om överskuldsättning, hävdat att det är en högt prioriterad fråga och tagit fram en samlad strategi för att få bukt med detta allvarliga och viktiga samhällsproblem.

Det är så det brukar låta i debatten. Men nu kan vi läsa i DN:s granskning att regeringen och Socialdemokraterna är med och driver på denna överskuldsättning. Socialdemokraterna och SSU driver tillsammans ett av Sveriges största spelbolag, Kombispel.

Detta bolag har fått undantag från svensk lag, av den socialdemokratiska regeringen, för att kunna sälja lotter på kredit, det vill säga sälja till människor som kanske inte är förmögna att göra rätt för sig. All vinst går till partikassan.

Det kan inte vara rimligt att ett politiskt parti är med och driver på överskuldsättningen i Sverige genom att sälja lotter på kredit och faktura till dem som har svårt att betala för sig.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att inte politiska partier ska göra stora vinster på människors oförmåga att betala för sig?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga