Politiska vildar

Skriftlig fråga 2020/21:3158 av Louise Meijer (M)

Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Situationen med politiska vildar är ohållbar. I dag kan en person kandidera för ett visst parti och få ett mandat i en beslutande församling, för att sedan avsluta sitt medlemskap i partiet och bli medlem i ett annat, men fortfarande ha kvar sitt mandat i den beslutande församling. Det betyder att mandatfördelningen såsom väljarna har röstat fram rubbas, och därmed sätts den representativa demokratin ur spel.

Ett exempel på detta är från Vellinge kommun där Moderaterna av väljarna med ett mandats marginal har fått egen majoritet i kommunfullmäktige. Det mandatet har nu övergått till ett annat politiskt parti på grund av partibyte, och den moderata majoritet som väljarna röstade fram är därmed förlorad.

Det är ohållbart att detta kan tillåtas ske. En lagförändring måste snarast komma till stånd.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förändra situationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-08 Överlämnad: 2021-06-09 Anmäld: 2021-06-10 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga