Politiskt motiverad skadegörelse på Nationalmuseum

Skriftlig fråga 2020/21:994 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Medier har i december rapporterat om allvarlig skadegörelse som för cirka ett år sedan ägde rum på Nationalmuseum i Stockholm. Närmare bestämt handlar det om en person som har gett sig på den berömda och mycket värdefulla tavlan Karl XII:s likfärd, som 1884 målades av Gustaf Cederström. Tavlan har ett stort kulturellt och historiskt värde. Skadegörelsen i fråga ledde fram till ett omfattande restaureringsarbete som dessvärre inte lyckades helt, då plaketten på tavlans ram inte helt kunde återställas.

Attacken på tavlan hade till synes politiska förtecken och innehöll våldsbudskap, då dådet skedde genom att gärningsmannen satte upp ett märke på tavlan med en dödskalle på samt med textrader på som ”it’s ok to kill nazis” och ”antifa”. Gärningsmannen har efter brottet sagt att ”det vore roligt” att ge sig på tavlan, och han har påstått saker om Karl XII:s kopplingar till politiska grupperingar, vilket ger ytterligare stöd till slutsatsen att motivet var politiskt.

Gärningsmannen som det rör sig om står åtalad för grov skadegörelse, men också för brott mot knivlagen då han bar kniv vid gripandet på museet. Det är givetvis positivt att personen i det aktuella fallet greps och att fallet nu har lett fram till åtal. Framöver behöver det dock ageras för att försvåra för brottslingar att lyckas förstöra värdefullt svenskt kulturarv på det sätt som har skett. Vikten av att skydda svenskt kulturarv från skadegörelse i allmänhet och politiskt motiverad skadegörelse i synnerhet understryks av det aktuella brottet. Tidigare under året har vi i Sverige vidare sett oroväckande tendenser som har beröringspunkter med dådet på Nationalmuseum, detta i form av vänsterextrema krafter som har ropat på förstörelse och på bortplockande av kulturarv, såsom statyer med mera, i anslutning till debatten om Black lives matter.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att freda svenskt kulturarv på museer och andra platser från skadegörelse i allmänhet och politiskt motiverad skadegörelse i synnerhet likt den som har skett på Nationalmuseum?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-14 Överlämnad: 2020-12-15 Anmäld: 2020-12-16 Svarsdatum: 2020-12-29 Sista svarsdatum: 2020-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga