Pollenmätningar i hela landet

Skriftlig fråga 2020/21:2136 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Allergi och astma är en folksjukdom som påverkar många människor i hela landet. Just under våren blir det en extra belastning för dem med pollenallergi. Välbehandlad allergi och astma gör att många kan leva ett gott liv trots sjukdomen.

För att pollenallergin ska kunna behandlas på bästa sätt är de pollenmätningar som görs värdefulla. Genom rapporter från de pollenmätningar som görs i ens närområde får patienten en möjlighet att på egen hand styra behandlingen utifrån hur situationen är. Egenvårdsinsatser är en viktig del av vården för personer med pollenallergi, och mätningarna av hur mycket pollen och vilken sorts pollen som finns i luften är därför en nödvändig del.

Den senaste tiden har det återkommande lyfts fram att nedläggningen av pollenmätningen i norra Sverige påverkar människors möjlighet att kunna behandla sin pollenallergi på bästa sätt. Det är alltså ingen nyhet för regeringen att nedläggningen av pollenmätningarna i norra Sverige medför stora påfrestningar för patienterna, och ytterst kan vården drabbas av en ökad vårdtyngd.

Nu är det nödvändigt att staten kliver in och tar ansvar för pollenmätningarna så att norra Sverige snarast återfår pollenmätningar. Det finns utvecklingspotential i pollenmätningarna både för allergiområdet och för andra samhällsområden. En statlig insats kommer därmed att medföra fördelar för flera samhällssektorer samtidigt som allergiker får del av de nödvändiga pollenmätningarna.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När och på vilket sätt kommer regeringen att agera så att pollenmätningarna i norra Sverige kan återupptas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-10 Överlämnad: 2021-03-10 Anmäld: 2021-03-11 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga