pomperipossaskatten

Skriftlig fråga 2001/02:1562 av Hagen, Catharina (m)

Hagen, Catharina (m)

den 27 augusti

Fråga 2001/02:1562

av Catharina Hagen (m) till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatten

Under hösten år 2001 uppmärksammades problemet med den s.k. pomperipossaskatten för entreprenörer som gjort andelsbyte. Efter en mycket segdragen process i Finansdepartementet och i riksdagens skatteutskott utlovades av regeringen, till slut, ett förslag till nya regler som skulle undanröja den s.k. pomperipossaeffekten.

Löftet från Finansdepartementet var att ett nytt förslag skulle presenteras före augusti månads utgång i syfte att nya regler skulle kunna beslutas, snarast, av riksdagen i höst.

Vilka åtgärder ämnar finansministern vidta så att detta löfte kommer att infrias vad avser tidtabellen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarad: 2002-09-09 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-09)