portalparagrafen om barns bästa

Skriftlig fråga 2003/04:1404 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 5 juli

Fråga 2003/04:1404

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg om portalparagrafen om barns bästa

I början på juni avvisades en trettonårig flicka tillsammans med sin familj till Bosnien. Familjen är serber men kommer ursprungligen från ett muslimskt område som de tvingades lämna redan 1992. Familjen har levt som internflyktingar i ett muslimskt hus i Republica Srpska fram till 2003 när den rättmätige ägaren återvände. Familjen vågade inte återvända till sin hemby eftersom pappan vid besök blivit slagen och mamman hotad med att hon skulle bli våldtagen. Hon hade våldtagits i samband med kriget. Samtidigt som familjen måste flytta upplevde flickan en mycket tragisk händelse i skolan vilket gjorde att hon blev apatisk och vände sig inåt. Familjen tog sig då till Sverige. Flickan var således dålig redan vid ankomsten till Sverige. Hon har haft blöjor och liggunderlag och mamman har vårdat henne dygnet runt. Även pappan mår mycket dåligt. Vid avvisning med polis fick flickan bäras ut och in och ur flygplanet. Vid ankomsten till Bosnien hade familjen ingenstans att ta vägen och eftersom familjen inte vågar återvända till sin hemby bor de nu i en park i Banja Luka i Republica Srpska. Det är oacceptabelt att barn som mår så dåligt avvisas utan att det finns garantier att de tas om hand på ett människovärdigt sätt och får adekvat vård. I detta fall har man definitivt inte följt portalparagrafen i utlänningslagen och sett till barnens bästa.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att intentionerna bakom portalparagrafen om barns bästa efterlevs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-07-05 Besvarad: 2004-07-22 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-22)