postdistribution

Skriftlig fråga 2001/02:1466 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 1 augusti

Fråga 2001/02:1466

av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Mona Sahlin om postdistribution

Posten har ett krav på sig att klara brevbefordran över natt.

Dagstidningarnas läsare vill ha tidningen på morgonen. Tidningsdistributionen är dyr. Och den blir ständigt dyrare.

Befolkningen också i glesare bebodda delar av landet bör ha rätt att få sin tidning på morgonen. I vissa delar av landet distribueras tidningen med posten. Läsarna får då tidningen senare på dagen. Ibland så sent som mellan två och tre på eftermiddagen. Att få morgontidningen först när man kommer hem från jobbet är oacceptabelt för de flesta.

Till lördagsutdelningen utgår extra statligt stöd med ungefär fyra kronor per exemplar. Det är bra men otillräckligt och därför har en del tidningar tvingats slopa lördagsutdelning i vissa glest befolkade områden.

Om regeringen slopar kravet på övernattbefordran av post skulle det i glesare delar av landet öppna möjligheterna för en bättre samordning mellan postutdelning och tidningsdistribution. Posten skulle kunna delas ut på morgonen tillsammans med tidningen och bara en tur skulle behöva göras. Tidningarna skulle komma till läsarna på morgnarna liksom breven och annan post, som visserligen kunde bli obetydligt försenade, mindre än ett dygn.

Avser statsrådet mot bakgrund av ovanstående att se över kravet på övernattbefordran av brev?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-01 Besvarad: 2002-08-15 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-15)