Postlagen och utdelning av post och tidningar

Skriftlig fråga 2019/20:1880 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt postlagen ska 95 procent av brev och det som skickas komma fram inom
två dagar, och brev och tidningar delas ut fem dagar i veckan.

Post- och telestyrelsen (PTS) har godkänt att Postnord ska få genomföra en pilotstudie av en ny distributionsmodell, så kallad varannan dags-utdelning av post och tidningar. Post ska då levereras måndag, onsdag, fredag vecka 1 och tisdag och torsdag vecka 2. Med detta så delas då post ut till hushåll varannan dag och uppgjort enligt schema. Detta kan få till konsekvens för bland annat dagstidningar som distribueras av Postnord eftersom dessa på en del håll i landet får en förskjutning av när tidningen kommer till respektive hushåll och att prenumeranter får sin tidning flera dagar efter utgivningsdatum.

Regeringen har aviserat att en postutredning ska komma under året. Innan utredningen har startat och innan direktiven är klara vore det rimligt att Postnord pausar piloten som innebär varannan dags-utdelning, med alla de komplikationer den innebär och som redovisas ovan. Detta för att postlagen i dag är tydlig med hur ofta post ska delas ut.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet beredd att ge PTS i uppdrag att pausa pilotstudien av varannan dags-utdelning av post till dess en utredning och direktiv är presenterade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-29 Överlämnad: 2020-07-30 Besvarad: 2020-08-13 Sista svarsdatum: 2020-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga