Postnord

Skriftlig fråga 2016/17:1874 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Tyvärr är försenad och försvunnen post ett vanligt förekommande problem i stora delar av landet. Sedan Posten lades ned är det nu det statliga företaget Postnord som har i uppdrag att sköta posthanteringen i Sverige. Enligt Post- och telestyrelsen ökade klagomålen på Postnord under 2015, och de har fortsatt att öka under 2016. Många av klagomålen handlar om att man får brev alldeles för sent, att breven är förstörda eller att de inte kommer fram alls. Därför har jag återupprepade gånger ställt frågor till regeringen och även deltagit i debatter i riksdagen kring posthanteringen. Tyvärr tycks regeringen inte vilja se växande problem, inte minst utanför tätorterna, och heller inte vilja ta tag i problemen. I dagarna har vi kunnat ta del av till exempel hur invånare och företagare i Mariestadsområdet, Skaraborg, drabbats av utebliven post i flera dagar och återkommande under sommarmånader och sensommaren. Postnord beskriver bland annat problem med sommarvikarier, sjukskrivna, personalbrist, för att nämna några. Men det duger inte. Detta drabbar den som har beställt läkemedel eller den som bedriver företag.

Hösten 2016 krävde regeringen att statliga Postnord skulle skärpa sig. Nu visar dessvärre SVT Nyheters granskning att kvaliteten på bolagets tjänster fortsätter att bli allt sämre. Granskningen visar att Postnord inte nått upp till ett av sina viktigaste mål – att 94 procent av kunderna ska få sitt brev levererat nästa dag – en enda månad sedan dess. Postnords ledning menar att detta beror på de sparkrav som uppstår när allt färre sänder brev i Sverige. Oavsett anledning så duger det inte. Sverige och svenskarna förtjänar ett postväsen som går att lita på.

Av postlagen (2010:1045) framgår att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla krav som att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser. Genom SVT Nyheters granskning står det klart att dessa kriterier inte uppfylls och att utvecklingen går åt helt fel håll. Flera skaraborgare uppger att posten inte delas ut till fullo i exempelvis området med postnummer 545 32 där posten, enligt uppgift, ibland inte delats ut på måndagar. Här råder en annan förklaring än ledningens, nämligen att det är för mycket post, inklusive reklam, som gör att brevbärarna inte hinner med. På andra platser uppger företagare att de missgynnas i förhållande till företag i storstäderna när posten inte delas ut alla vardagar.

Eftersom lagen är tydlig om antalet dagar och vilka dagar post ska delas ut är efterlevnaden viktig för både regeringen och riksdagen att följa upp, och vid behov bör uppdraget till företaget Postnord justeras och förtydligas ytterligare. Regeringen måste agera nu när Postnord fortsatt presterar undermåligt efter höstens tillsägelse. Regeringen och näringsminister Damberg var inte tillgänglig när SVT ställde frågor. Dags för regeringen att i riksdagen tydliggöra. Ser man problemen, vad har man gjort och vad kommer man göra, då förbättring ännu inte har skett?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att alla, oavsett var man bor i Sverige, ska ha tillgång till postleveranser från Postnord och att företaget uppfyller sina krav samt säkerställer möjligheter till företagande??

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-31 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga