Postservicen på landsbygden

Skriftlig fråga 2020/21:2408 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen vill sänka kravet på hur snabbt inrikes brev ska komma fram, enligt promemorian Befordringskravet i postförordningen.  Id ag gäller att minst 95 procent av de inrikes breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Detta vill nu regeringen ändra. I december 2020 skickade nämligen regeringen ut ett förslag om förändringar i postförordningen på remiss. Förslaget innebär att kravet på hur snabbt Postnord ska leverera inrikes brev med normalporto sänks. Enligt regeringens promemoria skulle det i framtiden räcka att 85 procent av breven kommer fram inom två dagar.

Förslaget har väckt kraftig kritik. Bland de 39 remissinstanser som inkommit med remissvar är majoriteten negativ och avstyrker förslaget. Några av de tunga instanser som ställt sig kritiska är Tillväxtverket, Post- och telestyrelsen och LRF. Även många kommuner i glesbygden är oroliga för att postservicen ska försämras; med det nya förslaget blir det svårt att förutse när ett brev delas ut. Blir det inom två, fyra eller ett obestämt antal dagar?

Värt att notera är att regeringen vill se över postförordningen och försämra postservicen samtidigt som Postnord nu går över till varannandagsutdelning av post, med stora negativa konsekvenser för tidningsutdelningen och därmed demokratin. Sjunkande brevvolymer nämns som förklaring till båda reformerna, men konsekvenserna är inte genomtänkta. Och dessutom har regeringen själv tillsatt en postfinansieringsutredning som arbetar med frågan om hur posten ska finansieras. Denna ska vara klar våren år 2023, men regeringen föregriper enligt mig detta utredningsarbete när den under tiden reformerar den svenska postverksamheten.

Regeringen har tappat greppet om svensk postservice. Tre statsråd och tre departement är inne i frågan, och delat ansvar är inget ansvar. Både Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet och Kulturdepartementet har sina intressen i detta och jag undrar om den högra handen vet vad den vänstra gör.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:​

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att svensk postservice inte ska försämras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Överlämnad: 2021-03-31 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-07 Sista svarsdatum: 2021-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga