Postservicen

Skriftlig fråga 2016/17:15 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

För många människor och företag på landsbygden är det helt avgörande med en god postservice. I delar av Sverige gör avstånden till butiker att den växande e-handeln har varit en räddning, en bransch som är helt beroende av en god postservice. För andra människor och företag har bredbandet inte alls byggts ut i en utsträckning som gör att digitala tjänster kan ersätta postens verksamhet.

Under mina möten med boende och företagare utanför de större städerna är postservicen något som kommer upp. Att kunna förlita sig på att brev och paket kommer fram till mottagaren på ett tryggt sätt och inom rimlig tid är avgörande för många små företag. Samtidigt finns i dag livsviktiga mediciner och andra kritiska försändelser som skickas per post på grund av avståndet till apotek och annan service.

Under de senaste åren har undertecknad med flera kraftfullt motsatt oss Postnords försök att försämra postservicen i Jämtland, där människor förväntades hämta post upp till fyra mil från bostaden, enkel resa. Sådana försök från Postnord visar på bristande insikt om det samhällsomfattande uppdrag som Postnord har, och om det behov som företagets kunder har.

Det är därför jag med stor oro sett den utredning regeringen tillsatt som syftar till olika typer av sänkningar av kvaliteten i postservicen tillsammans med högre priser.

Utredningen Som ett brev på posten (SOU 2016:27) resonerar via utredaren på DN Debatt om en framtid där det kan bli aktuellt att avstå från att utse en tillhandahållare av posttjänster för paket. Allt detta sker samtidigt som de kommersiella aktörerna för paketleveranser diskuterar att dra sig ur vissa delar av landet som inte är lönsamma.

Nu har remissvaren kommit in och kritiken är massiv från Landsbygdssverige. Att betala mer för en sämre tjänst, som redan i dag brottas med stora kvalitetsproblem, är naturligtvis inte attraktivt. Såväl företagarorganisationer som Företagarna och LRF och flertalet kommuner, regioner, Småkom och Skärgårdarnas riksförbund riktar kritik mot utredningen.

Delar av förändringarna som utredningen föreslår har redan genomförts i Danmark, som har högre priser och fem dagars leverans av brev. Med tanke på att Postnords ekonomiska bekymmer beror på stora förluster i Danmark, är det särskilt intressant att notera att alla de ovan nämnda förändringarna sannolikt inte är en lösning på Postnords ekonomiska problem.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkra en god och likvärdig postservice för hela Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-16 Överlämnad: 2016-09-19 Anmäld: 2016-09-20 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28
Svar på skriftlig fråga