Prenumerationslotterier på kredit

Skriftlig fråga 2016/17:1895 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Grundregeln för lotterier i Sverige är att lotteriköpet inte kan ske på kredit. Syftet med detta är att utsatta människor inte ska bli skuldsatta. I förlängningen kan en oreglerad skuld hamna hos kronofogden, med växande skulder och betalningsanmärkning som följd.

Ett mindre antal aktörer på den svenska spel- och lotterimarknaden har undantag från regeln om att lotteriköp inte får ske på kredit. Det gäller bland annat Socialdemokraternas lotteri Kombilotteriet. I sin jakt på vinst har Kombilotteriet sålt lotter till ett stort antal skuldsatta personer. Företaget har också ansökt om tusentals betalningsförelägganden sedan år 2014.

Det finns alltså möjlighet för ett företag att sälja lotter på kredit, utan kreditprövning, till utsatta och skuldsatta människor och att sedan begära indrivning av skulden när betalning inte erläggs. Naturligtvis väcker detta frågor om undantaget från förbud mot att sälja lotter på kredit är rimligt.

Med anledning av de uppgifter som framkommit vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att verka för ett slopande av undantaget från förbud mot försäljning av lotter på kredit?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-06 Överlämnad: 2017-09-07 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga