Preventivmedelsförskrivning

Skriftlig fråga 2016/17:391 av Annika Qarlsson (C)

Annika Qarlsson (C)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Trots stort utbud av lättillgängliga och effektiva preventivmedel blir många svenska kvinnor oönskat gravida och genomför abort. År 2015 gjordes ca 38 000 aborter i Sverige. Aborttalet tillhör de högsta i Västeuropa. Forskning och evidens pekar på att otillräcklig preventivmedelsanvändning är en bidragande orsak till de oönskade graviditeterna. I de åldrar där fertiliteten är hög används ofta metoder som inte i tillräckligt hög grad skyddar mot oönskad graviditet

Preventivmedlens effektivitet skiljer mellan teori och praktik. Vid perfekt kondomanvändning blir exempelvis 2 procent av kvinnorna gravida. Vid typisk kondomanvändning blir i stället 18 procent av kvinnorna oplanerat/oönskat gravida under första årets användning. Det kan jämföras med p-stav, där det inte finns någon skillnad i utfallet mellan perfekt och verklig användning. Endast 0,05 procent av kvinnorna blir gravida under första året. 

Läkemedelsverket konstaterar i sina behandlingsrekommendationer att just unga fertila kvinnor behöver högeffektiva preventivmetoder. Forskning pekar på att långtidsverkande preventivmedel, såsom p-stav eller spiral, är ett lämpligt alternativ för unga kvinnor.

Nyligen beslutade regeringen att subventionera preventivmedel för kvinnor upp till 21 år. Men erfarenhet från landstingen pekar på att det inte enbart räcker att subventionera preventivmedlen för att minska de oönskade aborterna. En förbättrad preventivmedelsrådgivning och förskrivning som bygger på forskning och evidens är väl så viktigt för att varje kvinna ska kunna välja när och om hon vill bli gravid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa en förbättrad rådgivning och förskrivning av preventivmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-28 Överlämnad: 2016-11-29 Anmäld: 2016-11-30 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga