Priserna på elenergi

Skriftlig fråga 2021/22:1642 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Priserna på elenergi har under vintern varit höga, speciellt inom prisområdena 3 och 4. De är så höga att regeringen betalar ut ett specifikt stöd till högkonsumenterna av el. Nu går ansvarigt statsråd ut i medier och uppger att orsaken till de höga priserna är Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det är ett krig som startade i slutet av februari medan priserna på el var höga långt innan dess.

Prisökningarna skulle enligt en rapport från forskningsorganisationen Energiforsk till stor del vara orsakade av att den planerbara kärnkraften minskat i Sverige genom politiska beslut, som energiskatten som höjdes 2015.

Enligt forskningsorganisationen skulle priserna varit 30–45 procent lägre om Ringhals kärnreaktorer inte lagts ned och alla andra faktorer varit lika.

Man hävdar att politiska beslut ligger bakom den dåliga lönsamheten och därmed nedläggning av Ringhals reaktorer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Står statsrådet fast vid sin analys att det var Rysslands krig mot Ukraina som orsakade årets prischock på elenergi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-25 Överlämnad: 2022-05-25 Anmäld: 2022-05-30 Svarsdatum: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga