Problem med bidrag till etniska organisationer

Skriftlig fråga 2020/21:864 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar ut bidrag till etniska organisationer. Det är ett uppdrag som myndigheten har haft under många år och som regleras i förordning. Tiotals miljoner kronor årligen av skattebetalarnas pengar delar man ut för att stötta organisering på etnisk grund. Rätten att organisera sig i föreningar är grundläggande och oerhört viktig att värna, men det innebär inte att det ligger i skattebetalarnas intresse att genom mångmiljonbidrag från statliga myndigheter finansiera vilka organisationer som helst.

De etniska organisationerna i fråga lever i mycket hög grad på statliga bidrag och hade sannolikt inte alls existerat i samma utsträckning, om än alls, utan dessa bidrag. Detta framkommer av de årliga återrapporteringar till regeringen som MUCF gör om användning och effekter av bidraget.

Inte minst mot bakgrund av att Sverige till följd av en extremt ansvarslös migrationspolitik har blivit ett mycket segregerat samhälle, där rena parallell- och skuggsamhällen förekommer, är det problematiskt att staten samtidigt finansierar organisationer på etnisk grund. Det finns en risk för att den typen av bidrag underminerar etablering i och anpassning till det svenska samhället och att det snarare underblåser det redan enorma segregationsproblem som vårt land har. Att en sådan risk finns är troligt mot bakgrund av att flera av de etniska organisationer som erhåller bidrag från MUCF kan knytas till invandrargrupper i Sverige i vilka många människor står utanför det svenska samhället, exempelvis sett till mycket hög arbetslöshet i de nämnda invandrargrupperna. Utöver den mer generella problematiken med statliga bidrag till etniska organisationer finns även mer specifika problem kopplade till enskilda organisationer med fall som rör såväl bidragsfusk som extremistiska inslag.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att säkerställa att statliga bidrag till etniska organisationer inte underminerar anpassning och bidrar till ytterligare segregation i det svenska samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga