Professionsprogram

Skriftlig fråga 2021/22:738 av Annika Hirvonen (MP)

Annika Hirvonen (MP)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

Regeringen offentliggjorde sin propositionsförteckning den 11 januari 2022. I förteckningen aviserar regeringen ett antal angelägna propositioner för en jämlik skola, frågor som Miljöpartiet länge har verkat för. Det välkomnar vi. Däremot tycks regeringen inte avse att gå vidare med en helt central reform för lärares och rektorers möjligheter att utvecklas i sin profession och för läraryrkets attraktivitet, nämligen ett professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer.

Att lärare och rektorer får tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling genom hela arbetslivet är avgörande för en hög och likvärdig kvalitet i undervisningen. Det är också viktigt att säkerställa forskningsförankringen i undervisningen och inte minst öka attraktiviteten i skolprofessionerna, där vi har stor brist i dag. Det vore därför mycket olyckligt om regeringen valde att inte gå vidare med reformen eller om den blir kraftigt försenad.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

Stämmer det att regeringen inte längre avser att under mandatperioden lägga fram något förslag om professionsprogram till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-13 Överlämnad: 2022-01-13 Anmäld: 2022-01-14 Svarsdatum: 2022-01-19 Sista svarsdatum: 2022-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga