Projektbidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap

Skriftlig fråga 2020/21:2468 av Lars Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Varje år anslår den svenska staten 500 miljoner kronor till olika myndighetsprojekt vars syften är att stärka vår krisberedskap och vårt civila försvar. I tider med en pågående coronapandemi är dessa medel naturligtvis av betydande vikt då de i hög grad påverkar vår beredskap inför framtida oförutsägbara nödlägen som exempelvis naturkatastrofer eller nya pandemier.

Riksrevisionen har i rapporten Riksrevisionens granskningsrapport 2021:7 granskat detta förfarande och kommit fram till ett antal oroväckande slutsatser, inte minst vad gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Bland annat påvisar granskningen risker för att de projektmedel som MSB betalar ut till den egna myndighetens utvecklingsprojekt inte leder till den planerade och tilltänkta förstärkningen av krisberedskap, vilket är målsättningen. Vidare konstaterar Riksrevisionen att delar av de projektbidrag som utbetalas till länsstyrelsernas projekt används till verksamhet som regeringen uttryckligen har uttalat att anslaget inte ska användas till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att tillgodose att utdelade medel de facto brukas på ett korrekt sätt? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Överlämnad: 2021-04-07 Anmäld: 2021-04-08 Svarsdatum: 2021-04-14 Sista svarsdatum: 2021-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga