Projektet Utvecklat förarprov

Skriftlig fråga 2006/07:1280 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 31 maj

Fråga

2006/07:1280 Projektet Utvecklat förarprov

av Annelie Enochson (kd)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Infrastrukturministern anger som sin vision att ”framtidens infrastruktur ska knyta samman människor och landsändar på ett effektivt, energisnålt, miljövänligt och säkert sätt. Vi ska ha en pålitlig infrastruktur som ger förutsättningar för företagande och jobb i hela landet.”

Det är nu över ett år sedan som en ny kursplan för B-körkort trädde i kraft. Denna kursplan lägger starkt fokus på självinsikt och attityder. Den understryker värdet av reflexion och ställer krav på kunskap om miljö och ett miljövänligt körsätt. Dessa är alla viktiga komponenter för att minska trafikens miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och nå närmare nollvisionen.

Som ett led i detta startade trafikskolorna och Vägverket den 31 maj 2006 projektet Utvecklat förarprov. Projektet var initialt på sex månader men förlängdes på grund av goda resultat till den 31 december 2006 då plötsligt projektet och all övrig implementering av kursplanen sköts på framtiden.

Jag beklagar detta stillestånd då projektet rönte goda resultat i undersökningar gjorda av både Umeå universitet och Vägverket. Under projektet halverades antalet omprov av kunskapsprovet samtidigt som 20 procent fler elever blev godkända. Projektet förutsatte att tiden mellan teori- och uppkörning var kort, vilket gjorde att eleverna kunde planera tiden för sin utbildning bättre. Utbildningens förkortade längd medförde också att den omfattande köproblematiken kunde förbättras.

Med hänvisning till projektets goda resultat och körkortsutbildningens betydelse för transportsektorn och samhället i stort, önskar jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att det utvecklade förarprovet snarast införs i hela landet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-31 Anmäld: 2007-05-31 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)