Propositionen om registerutdrag i arbetslivet

Skriftlig fråga 2016/17:397 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

I en interpellation med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson den 22 oktober 2015 sa ministern följande:

"Regeringens ambition är fortfarande att lägga fram en proposition med förslag om hur inhämtande av utdrag ur belastningsregistret utan författningsstöd ska begränsas."

Över ett år har gått och jag kan konstatera att regeringen inte heller denna gång har nått upp till sina ambitioner eftersom det inte har kommit några förslag.

Det framstår som att ministern inte längre anser att registerutdrag i arbetslivet är ett problem som är värt att lösa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Varför dröjer regeringens proposition om registerutdrag i arbetslivet, och när beräknar ministern att den kommer att överlämnas till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-29 Överlämnad: 2016-11-30 Anmäld: 2016-12-01 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga