Propositionen om vapendirektivet

Skriftlig fråga 2018/19:628 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I propositionsförteckningen för 2019 står att propositionen för genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv skulle ha lämnats till riksdagen den 9 april, det vill säga för exakt en månad sedan. Ändå står riksdagen här, utan proposition på bordet.

Regeringen har i ord lovat jägare och sportskyttar att de inte ska drabbas av några som helst försämringar. Ändå har både utredningen och lagrådsremissen visat på försämrade villkor för legala vapenägare och på en överimplementering av direktivet.

Kristdemokraterna röstade emot direktivet i Europaparlamentet eftersom vi inte ser nyttan med att legala svenska vapenägare ska drabbas av än hårdare restriktioner. Men direktivet ska nu implementeras, bland annat på grund av Socialdemokraternas stöd.

Snart är det val till Europaparlamentet, och det är inom EU som vapendirektivet har tagits fram. Det är svårt att inte misstänka att Socialdemokraterna håller tillbaka propositionen eftersom de inte vill möta väljarna i en valrörelse med sveket mot jägare och sportskyttar i bagaget.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

När kommer statsrådet och regeringen att lämna över propositionen till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-09 Anmäld: 2019-05-10 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga