Prov med ryskt kärnbränsle

Skriftlig fråga 2012/13:684 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 2 augusti

Fråga

2012/13:684 Prov med ryskt kärnbränsle

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Vattenfall har slutit ett avtal med statliga Rosatom om prov av ryskt kärnbränsle i Ringhals 3. I ett pressmeddelande från Rosatom beskrivs avtalet som inkörsporten till försäljning av ryskt kärnbränsle till kärnkraftsreaktorer designade i västvärlden. Frågan är om det är ett svenskt nationellt intresse att medverka till detta mot bakgrund av att EU nu försöker minska sitt beroende av rysk energi.

Någon övergripande samhällsanalys som behandlar bland annat de säkerhetspolitiska aspekterna och lämpligheten i avtalet har ej genomförts från Regeringskansliets sida. I Ryssland kopplas utrikes- och säkerhetspolitik ofta samman med energipolitik. Rosatom är en del i detta arrangemang, och bolaget bygger bland annat kärnkraftverk i Iran.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att tydliggöra den svenska säkerhetspolitiska analysen av Vattenfalls avtal med Rosatom och om det är ett svenskt intresse att utgöra inkörsporten till försäljning av ryskt kärnbränsle i västdesignade kärnkraftsreaktorer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-08-02 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-22 Svar anmält: 2013-08-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-22)