Psykosocial arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2014/15:666 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Den 10 juni 2015 kom Arbetsmiljöverkets statistikrapport om anmälda arbetsskador under 2014. Som moderat tycker jag att tillsyn och kontroll är en viktig del av Arbetsmiljöverkets uppdrag samtidigt som myndigheten har en betydelsefull roll som vägledare och informationsspridare.

Med Alliansen i regeringsställning sattes det in resurser till Arbetsmiljöverket för olika satsningar, när det gäller både information och tillsyn. Genom öronmärkta satsningar med start 2009 tillfördes Arbetsmiljöverket en nivåhöjning för att utveckla de delar av verksamheten som handlar om information och kommunikation med särskilt fokus på de minsta arbetsplatserna där ofta stora risker för allvarliga olycksfall finns.

Anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat med 1,5 procent bland arbetstagare och egenföretagare jämfört med året innan. Även i förhållande till hur många som arbetar är detta en minskning, och trenden att arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökar är därmed bruten.

Arbetsolyckorna minskar, men fler mår psykiskt dåligt på grund av jobbet. Rapporten visar att det för första gången är sociala och organisatoriska faktorer som är den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar.

Under Alliansens tid i regeringsställning gjordes det särskilda satsningar på Arbetsmiljöverkets verksamhet som har bäring på den psykosociala arbetsmiljön – satsningar som är viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempel var särskilda insatser riktade mot kvinnors arbetsmiljö, som innefattar psykosociala arbetsmiljöaspekter. Men även en särskild satsning mot hot och våld i arbetslivet gjordes.

Arbetsmiljöverket fick även 2011 ett uppdrag att ta fram och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget pågick till 2014, och resultatet från insatserna ska därefter integreras i Arbetsmiljöverkets ordinarie verksamhet, ett arbete som nu regeringen har ett ansvar för.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är:

 

Vad kommer arbetsmarknadsministern och Arbetsmiljöverket att göra inom den psykosociala arbetsmiljön vad gäller inspektions- och föreskriftsarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-15 Överlämnad: 2015-06-15 Anmäld: 2015-06-16 Sista svarsdatum: 2015-06-24 Svarsdatum: 2015-07-03
Svar på skriftlig fråga