Räddningstjänstens situation

Skriftlig fråga 2017/18:1532 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion, och det arbete man gör som exempelvis deltidsanställd brandman går ut på tackla såväl översvämningar och torka som skogsbränder och olyckor. Vikten av deras arbete har vi inte minst sett under maj och juni månaders bränder i mellersta Sverige. 

I veckan larmade dock Brandmännens Riksförbund om att man står inför en farlig underbemanning. Man beskriver situationen för räddningstjänster i landet där vissa stationer är upp till hälften helt outbildade, och många har inte ens C-körkort för att köra brandbilarna. Brandmännens Riksförbund framhäver dessutom att under de senaste åren har över tusen deltidsbrandmän valt att sluta.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder i syfte att säkerställa räddningstjänstens bemanning och kompetensen bland dess anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-12
Svar på skriftlig fråga