Radikala islamister anställda av svenska skolor

Skriftlig fråga 2018/19:837 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Säkerhetspolisen omhändertog tidigare i år ett antal imamer i Sverige då dessa ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet. En av dessa var Muslimska Vetenskapsskolans vd, som sedan länge varit en viktig del av den salafistiska rörelsen i Sverige.

Efter att Säkerhetspolisens omhändertagande av vd:n blivit känt har stiftelsen Doku, som granskar islamism, kunnat avslöja att minst fyra anställda på skolan råkar vara så kallade IS-återvändare från Syrien. Utöver dessa fyra har minst sju anställda (varav en är den omhändertagne vd:n) kunnat knytas till den kraftigt våldsbejakande extremistiska miljö som Säkerhetspolisen vakat över. Samtliga är enligt Säkerhetspolisen nyckelpersoner i stärkande av och rekrytering till den våldsbejakande islamismen i Sverige.

Vetenskapsskolan har upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen och kommunen för att skolans undervisning och verksamhet har haft religiösa inslag, trots att den ska vara icke-konfessionell. Under föregående år kritiserade Skolinspektionen skolan för bland annat undermålig undervisning i idrott och hälsa, samt sex och samlevnad. Flickor fick lära sig att de skulle ha slöja och inte vara offentliga, och Skolinspektionen var under förra sommaren tvungen att kräva av skolan att upphöra med bön på lektionstid. Från Göteborgs kommun har skolan polisanmälts för sitt mottagande av skolpeng för elever som varit bosatta i utlandet, och sedan flera år tillbaka har framträdande kopplingar till islamism uppmärksammats.

Det har dessutom framkommit uppgifter om att Vetenskapsskolan haft ett avtal om att islamisk lag (sharia) är det som gäller, vilket som så mycket annat strider mot skollagen och läroplanen. När skolchefen efter gripandet av skolans vd sa att de hade en tydlig värdegrund är det därför inte särskilt svårt att konstatera att det stämmer, frågan är dock hur en skola med denna värdegrund fått verka i Sverige.

Islamiska staten är som bekant värdens brutalaste terrororganisation, som stått för stöld, tortyr, slaveri, mord och en lång rad andra grova brott. Ändå har vi år 2019 en skola som anställt IS-sympatisörer vilka enkelt har kunnat påverka barn och ungdomar och som sedan 2013 tillåtits ta emot 223,7 miljoner kronor i skolpeng.

Det råder inget tvivel om att regeringens undfallenhet i frågan om vilka som tillåts driva skolor i Sverige kommer att påverka oss i många år framöver, då skattemedel underlättat för terrorpropaganda och indoktrinering.

Med anledning av detta önskas utbildningsminister Anna Ekström svara på följande fråga:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att sätta stopp för den här typen av skolor och framgent säkerställa att något liknande aldrig upprepas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-05 Överlämnad: 2019-07-08 Besvarad: 2019-07-22 Sista svarsdatum: 2019-07-22 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga