Radions mångfald

Skriftlig fråga 2019/20:1652 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Coronakrisen har slagit hårt mot alla kommersiella medier i form av fallande annonsintäkter. Samtidigt är människors efterfrågan på, och konsumtion av, medier rekordstor. Därtill är mediernas roll i samhället extra viktig under en kris som den vi nu befinner oss i. Mot denna bakgrund framstår det som mycket angeläget att förhindra att krisen leder till utslagning och utarmning av det svenska medielandskapet.

Regeringen har presenterat flera stödåtgärder riktade mot tryckta medier. Ingen av regeringens stödpaket för mediebranschen har dock hittills nått den kommersiella radion. I radiobranschen övervägs nu radikala neddragningar till exempel i form av nedsläckning av sändningar i glesbygd, enligt rapporter i medier.

I våra grannländer Norge och Danmark var regeringarna tidigt ute och aviserade stöd även till den kommersiella radion. Situationen för den kommersiella radion blir extra utsatt eftersom man till skillnad från andra medier betalar sändningsavgifter till staten för att få bedriva sin verksamhet. Dessa avgifter har hittills inte justerats trots bolagens fallande intäkter.

Det finns en uppenbar risk att konkurrensen snedvrids och även att mediemångfalden minskar om inget görs för att underlätta för den kommersiella radion.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind blir därför:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder som kan underlätta för den kommersiella radion i den kris den nu befinner sig i?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-23 Överlämnad: 2020-06-24 Anmäld: 2020-06-29 Svarsdatum: 2020-07-08 Sista svarsdatum: 2020-07-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga