Radiosändningar om demokrati på belarusiska

Skriftlig fråga 2008/09:1121 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 30 juli

Fråga

2008/09:1121 Radiosändningar om demokrati på belarusiska

av Birgitta Ohlsson (fp)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Den svenska regeringen förespråkar demokratibistånd till Belarus. Samtidigt beslutar SR International, med stöd från Sveriges Radios ledning, att den 1 september 2009 upphöra med de två veckovisa utlandssändningarna på belarusiska.

Radioprogrammet som går i graven är unikt. Fokus ligger inte på nyhetsrapportering utan på att förmedla till människor i Europas mest ofria land vad demokrati är. Uppskattningsvis 70 procent av befolkningen i Belarus har aldrig varit utomlands. De flesta frihetskämpar i Belarus har aldrig upplevt en fungerande demokrati. Att Sveriges Radio sänder radioprogram på belarusiska ska inte underskattas. Språket har ett starkt symbolvärde för ett folk som levt under Sovjetunionens ok. Ryska är för många vitryssar förtryckarnas språk.

Sverige har länge varit ledande när det gäller biståndsinsatser i Belarus. Sveriges Radios beslut att strypa radiosändningarna på belarusiska är obegripligt. Initiativ som främjar demokrati i Europas sista diktatur ska applåderas, inte begravas.

Med anledning av det anförda vill jag fråga om statsrådet avser att ta några initiativ för att uppmuntra att radiosändningar om demokrati på belarusiska fortsätter i någon form från Sverige eller annat land.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-30 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-18 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-18)