Rapport om förskingrade miljarder i västerländska banker

Skriftlig fråga 2008/09:1102 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 22 juli

Fråga

2008/09:1102 Rapport om förskingrade miljarder i västerländska banker

av Carina Hägg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Pengar som förskingras av korrupta politiker återfinns ofta på konton i västerländska banker, visar en ny rapport från CCFD – en katolsk organisation som arbetar med korruptionsfrågor. Enligt CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, handlar det om ett trettiotal korrupta regimer och tillgångar på motsvarande 830 miljarder till 1,4 biljoner kronor. Men trots att rättsliga åtgärder vidtagits har mindre än 5 procent drivits in. Smutsiga pengar går över gränserna medan rättssystemen är begränsade till olika länder, säger Jean Merckaert från CCFD. Men det framkommer också att västerländska regeringar motarbetar avslöjande av förskingringar då det samtidigt skulle innebära avslöjande av dem som stöttat korrupta regimer och politiker. Mycket pengar uppges också försvinna genom intäkter som aldrig redovisas. Som exempel anges gruv- och oljeindustrin i olika länder. Enligt CCFD har till exempel Denis Sassou-Nguessos regim i Kongo-Brazzaville glömt att redovisa miljarder dollar i oljeinkomster mellan 2003 och 2005 – stora summor pengar som kan ge allvarliga konsekvenser för länders utveckling och bidra till utlandsskulder. Mobutu Sese Seko, Demokratiska republiken Kongos förre ledare, sägs ha förskingrat motsvarande 48 miljarder kronor från statskassan och lämnade efter sig en utlandsskuld på motsvarande 103 miljarder kronor.

Min fråga till finansminister Anders Borg är:

Vilka åtgärder har finansministern vidtagit för att banker inom EU samt utpekade regeringar ska tvingas samverka för att klargöra illegala vägar för förskingrade medel, mutor och oredovisade tillgångar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-07-22 Besvarad: 2009-08-04 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-04)