Rapport om turkisk tortyr och övergrepp mot kurder

Skriftlig fråga 2019/20:1715 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

En ny rapport från Turkiets Human Rights Association (IHD) har avslöjat hundratals tortyrfall och tusentals kränkningar av mänskliga rättigheter mellan 2010 och 2019. I rapporten finns även ett antal exempel på hur kurder, som pekats ut som de utsatta, blivit brutalt misshandlade såväl handgripligen som med skjutvapen vilket lett till allvarliga kroppsskador.

Enligt nyhetsbyrån Mezopotamya som intervjuat IHD-ordföranden Abdullah Zeytun var hela 690 av 3 569 rättighetsöverträdelser som utfärdades till hans organisation relaterade till tortyr. Oroväckande nog visade det sig att omkring 47 procent av anklagelserna kom från fångar vilka hade utsatts för tortyr eller misshandel i fångenskap. Delar av rapporten blottar mycket grova myndighetssanktionerade övergrepp. Fysisk misshandel och skjutvapenskador samt tortyrliknande metoder som vridning av testiklar, piskning och kvävning har orsakat dokumenterade fall av kroppsskador.

Redan 2002 lovade den auktoritäre turkiske ledaren Recep Tayyip Erdoğan "nolltolerans" mot tortyr. I och med detta lovade han även att anta lagar som förbjuder detta. År 2013 inledde hans regering en fredsprocess med den kurdiska PKK-rörelsen för att avsluta konflikten som har krävt över 40 000 liv sedan 1984. Det fredsavtal som fanns kollapsade dock 2015 då Erdoğan plötsligt genom väpnade attacker bröt avtalet, vilket också lett till nya rapporter om tortyr.

Mot bakgrund av detta önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Avser ministern att driva denna fråga vidare i de internationella sammanhang hon vistas i eller på annat sätt verka för en utredning av de turkiska övergreppen mot kurder som redovisats?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-01 Överlämnad: 2020-07-02 Besvarad: 2020-07-15 Sista svarsdatum: 2020-07-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga