Rätt att jobba kvar till 69-årsdagen

Skriftlig fråga 2016/17:1774 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Det blir allt vanligare att anställda jobbar kvar efter att de har fyllt 65 år. När Statens tjänstepensionsverk analyserade siffrorna för de som hade beviljats ålderspension under 2015 fann de till exempel att mer än hälften var över 65 år och drygt en fjärdedel var under 65 år, att var femte person som tog ut pension arbetade fram till att de fyllde 67 år eller längre och att det fortfarande är fler män än kvinnor som arbetar efter 67 år men att det är kvinnorna som står för den största procentuella ökningen bland de som arbetar längre. (Källa: Pensionsavgångar inom statsförvaltningen – Statistikrapport 2016.)

Rätten för en arbetstagare att jobba kvar gäller i dag fram till utgången av den månad då man fyller 67 år. 

Med hänvisning till detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Välkomnar ministern utvecklingen att fler jobbar längre och har ministern för avsikt att förlänga arbetstagares rätt att jobba kvar fram till 69 års ålder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-02 Överlämnad: 2017-08-02 Besvarad: 2017-08-16 Sista svarsdatum: 2017-08-16 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga