Rätten för samkönade par att adoptera internationellt

Skriftlig fråga 2014/15:420 av Robert Hannah (FP)

Robert Hannah (FP)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Det är i dag nästan tolvår sedan samkönade par enligt svensk lag fick möjlighet att adoptera. Detta gäller både inhemsk och inte minst internationell adoption. Trots detta har inga internationella adoptioner av detta slag skett.

I Sverige är Adoptionscentrum en av de största förmedlarna av adoptioner, både för heterosexuella och homosexuella par. Likt andra adoptionsförmedlare tar Adoptionscentrum emot skattepengar för att finansiera sin verksamhet. Av de totalt 1 386 adoptioner som de förmedlat sedan 2010 har inga av dessa varit till homosexuella par. Ett av de länder som under de senaste fem åren ligger i topp bland internationella adoptioner är Sydafrika där Adoptionscentrum tillsammans med sin sydafrikanska samarbetsorganisation Abba Adoptions stått för 129 av de 1 386 internationella adoptioner som skett under denna tidsperiod.

I Sydafrikas lagstiftning diskriminerar man inte samkönade par från att adoptera, delvis på grund av att barn riskerar att gå miste om adoptivföräldrar. Till en följd av detta har flertalet sydafrikanska homosexuella par adopterat barn i Sydafrika. Med andra ord är samkönade par, i lag, fullgoda adoptivföräldrar i såväl Sverige som Sydafrika.

Trots detta diskrimineras samkönade par som vill adoptera. I ett fall fick ett svenskt homosexuellt par som ville adoptera från Sydafrika svaret av Adoptionscentrum att det fanns fler ansökningar än tillgängliga barn och att det således var meningslöst att ens skicka en ansökan som inte prioriteras. Detta på grund av att heterosexuella par prioriteras.

Abba Adoptions skriver på sin hemsida att adoption är ett bra alternativ som i nuläget tyvärr är relativt outnyttjat. Samtidigt har Abba Adoptions varit anklagade för diskriminering och föremål för en utredning som drevs av South African Human Rights Commission. De bakomliggande orsakerna var att holländska par ska ha nekats adoption på grund av sexuell läggning. Detta har resulterat i att Holland inlett samarbeten med andra adoptionsförmedlare i Sydafrika där öppenhet prioriteras. 

Min fråga till ministern är: 

Hur arbetar ministern och regeringen för att säkerställa att samkönade par inte riskerar att diskrimineras vid internationella adoptioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-04-14 Överlämnad: 2015-04-14 Anmäld: 2015-04-15 Sista svarsdatum: 2015-04-22 Svarsdatum: 2015-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga