Rätten till personlig assistans

Skriftlig fråga 2016/17:1905 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Rätten till personlig assistans ger svårt funktionshindrade möjlighet att anställa sin egen assistent eller anlita kommunen eller andra företag för att utföra denna tjänst. Insatser som personlig assistans, personligt ombud, bilstöd, hjälpmedel eller teckenspråkstolk ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt och aktivt liv.

I dag nekas allt fler personlig assistans av Försäkringskassan, och i maj 2016 tillsatte regeringen en utredning som ska göra en översyn av assistansersättningen. En av utredningens utgångspunkter är att minska kostnaderna för assistansersättningen, men utredningen och dess direktiv har redan kritiserats av personliga assistenter och av familjer i behov av stöd och personlig assistans. Människor riskerar att hamna i kläm och få sin vardag förstörd om den personliga assistansen dras in.

Via personlig assistans får många människor i vårt land möjlighet till hjälp med att äta, duscha och gå på toaletten. Grundläggande mänskliga behov som ingen ska förvägras. Den som behöver hjälp och assistans ska självklart få det.

Utifrån detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Utan att föregå utredningen, vad avser statsrådet att göra för att förbättra situationen för de familjer som är i behov av personlig assistans för att kunna klara sin vardag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-07 Överlämnad: 2017-09-08 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga