Rättssäkerhet i migrationsdomstolar

Skriftlig fråga 2005/06:1986 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 8 augusti

Fråga 2005/06:1986 av Anne-Marie Ekström (fp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Rättssäkerhet i migrationsdomstolar

Den som har utsatts för förföljelse och flyr från sitt land kan ha goda skäl till att den redogörelse han eller hon lämnar i samband med en asylutredning behandlas med sekretess. I vissa fall kan även sekretess vara nödvändig mellan olika medlemmar i en och samma familj.

Migrationsverkets beslut är sekretessbelagda men det har nu visat sig att besluten i migrationsdomstolarna är offentliga.

Självklart är offentligheten i domstolar viktig. Genom att ersätta Utlänningsnämnden med migrationsdomstolar förväntas också rättssäkerheten i asylprocessen förbättras. Men fel kan begås och då kan ett offentliggörande av personuppgifter vara ödesdigert för den som måste återvända till sitt hemland. Även den som saknar asylskäl kan få problem vid ett återvändande. I en del fall kan det gälla liv eller död.

Att göra beslut och motivering till dessa offentliga är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt men det bör inte framgå vilken eller vilka personer det gäller. Den nu uppkomna situationen att vem som helst kan ta del av vilket beslut som helst som gäller namngivna personer är oacceptabelt. Risken finns att de asylsökande inte vågar säga allt i asylutredningen om man vet att det man säger kan bli offentligt. Det brådskar att lösa problemet.

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att garantera asylsökandes rättssäkerhet och integritet i migrationsdomstolarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-08-08 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)