Rättssäkra beslut från Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2020/21:3256 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

SVT:s granskning av nära 1 000 domar vid Sveriges förvaltningsrätter från juli 2019 till april 2021 visar att Försäkringskassan får bakläxa av domstolarna i 23 procent av alla överklagade ärenden när det gäller aktivitetsersättning till unga personer med en funktionsnedsättning.

Men siffran är mycket högre vid vissa förvaltningsrätter. SVT rapporterar exempelvis om Förvaltningsrätten i Linköping. Den har underkänt Försäkringskassans beslut i hälften av domarna som gäller aktivitetsersättning till unga personer med en funktionsnedsättning.

Rapporteringen från SVT visar att Försäkringskassans beslut i många fall, ibland majoriteten av fallen, inte är rättssäkra.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad tänker ministern och regeringen göra för att markant öka rättssäkerheten i Försäkringskassans beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-16 Överlämnad: 2021-06-16 Anmäld: 2021-06-17 Svarsdatum: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga