Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Rättvisa transportförhållanden i hela landet

Skriftlig fråga 2019/20:4 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Företagare som vill transportera sitt gods på järnväg och som undersöker förutsättningarna stöter på en rad faktorer som förhindrar detta. I närmiljön finns i ett fall från Västerbotten ett gammalt industrispår som företaget är intresserat av att ta i anspråk för godstransporter av byggbodar, men där har växeln tagits bort, så det går inte att använda järnvägsspåret. Det får till följd att transporter av företagets byggbodar måste ske via lastbil till en central där företaget kan lasta om till järnväg för vidare transport.

Logistiken vid en transport på järnväg fungerar inte heller som när man beställer en transport med lastbil. I fallet med gods på järnväg är det företagaren som måste beställa transport, rapportera när tågvagnen är lastad, rapportera när tågvagnen är framme vid slutdestinationen och rapportera när tågvagnen är lossad på slutdestinationen. När transporter sker via lastbilar tar åkeriföretaget ansvar för hela transporten som företaget beställer. Därmed blir det merarbete för företagaren om denne vill frakta sitt gods på tåg.

Godsvagnar som kan ta upp till tre byggbodar och därmed är effektiva för företaget finns att beställa, men vid närmare granskning finns det endast en sådan godstransport att boka i landet.

Järnvägstransporter till och från de stora terminalerna i Stockholm och Göteborg utgör en stor flaskhals då det råder utrymmesbrist, och därmed blir järnvägstransport i princip omöjligt.

Jag anser att en konsekvensanalys måste göras innan man påför nya skatter i syfte att styra över transporter på andra alternativ. I detta fall går det inte att transportera på järnväg, utan det är lastbil som blir alternativet för att transportera ca 30 byggbodar per vecka till kunderna.

Ska vi få hela Sverige att leva så kan inte regeringen införa skatter på det enda transportsätt som är möjligt. Detta är att straffbeskatta delar av landet som inte har andra transportmöjligheter än lastbil.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer regeringen att vidta åtgärder för att uppnå mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-09-11 Överlämnad: 2019-09-11 Anmäld: 2019-09-12 Svarsdatum: 2019-09-18 Sista svarsdatum: 2019-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga