Reduktionsplikten och Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige

Skriftlig fråga 2020/21:1989 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I vår ska kraven på att mer förnybart bränsle ska blandas in i diesel och bensin öka. Detta är i grund och botten ett bra förslag om vi ska kunna nå klimatmålen och kommer att ställa krav på många verksamheter för att det ska fungera.

Det blir svårare för vissa verksamheter än för andra. Försvarsmakten till exempel, som har en unik och avgörande roll för Sverige, nämligen att försvara vårt land och vårt sätt att leva, har redan 2019 till regeringen meddelat att än mer inblandning av förnyelsebara bränslen blir svårt och får allvarliga konsekvenser. I ett remissvar till regeringen skriver Försvarsmakten att konsekvensen ytterst innebär att huvuduppgiften att försvara Sverige begränsas.

Detta är naturligtvis oerhört allvarligt. Det finns flera skäl till varför Försvarsmakten har svårt att klara de nya kraven. Ett handlar om att många av Försvarsmaktens fordon inte klarar av biodrivmedel i den omfattning det nu blir frågan om. Att byta ut fordonen är kostsamt och tar framför allt lång tid. En annan aspekt är att biodrivmedel klarar kyla sämre. Försvaret av Sverige måste oavsett temperatur fungera på bästa tänkbara sätt.

Nu är det 2021 och snart ska lagförslaget presenteras för riksdagen, men några lösningar för Försvarsmakten finns inte på plats. Jag tycker det är undermåligt av regeringen och oroväckande för Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer det att finnas ett undantag för Försvarsmakten när lagförslaget presenteras i höst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-26 Överlämnad: 2021-02-26 Anmäld: 2021-03-02 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga