Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2019/20:719 av Sultan Kayhan (S)

Sultan Kayhan (S)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Skyddsombuden på Arbetsförmedlingen larmar om en alldeles för hög arbetsbelastning. Orsaken är den planerade reformering som har lett till att många anställda har lämnat myndigheten, samtidigt som en motsvarande minskning av arbetsuppgifterna inte har skett. De anställda som är kvar får bära en mycket större last, vilket har lett till en ohållbar arbetsmiljö på flera håll. Enligt tidningen Publikt verkar det vara aktuellt för flera regionala kontor att anmäla arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket.

I enlighet med det avtal som regeringen har slutit med Centerpartiet och Liberalerna ska Arbetsförmedlingen reformeras, men det är viktigt att samtidigt ta hänsyn till de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Beslutet att skjuta upp reformeringen ger större utrymme för att ta höjd för de risker som framkommit och framför allt för att säkra en trygg övergång för de anställda på myndigheten.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: 

 

Hur ser ministern på att säkerställa en trygg övergång under omställningen på Arbetsförmedlingen som innebär en god arbetsmiljö för de anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-23 Överlämnad: 2019-12-27 Besvarad: 2020-01-10 Sista svarsdatum: 2020-01-10 Anmäld: 2020-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga