Regelkrockar som påverkar situationen för asylsökande i Sverige

Skriftlig fråga 2021/22:1446 av Petter Löberg (S)

Petter Löberg (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Även om det av naturliga skäl föreligger starkt fokus på att hantera de akuta flyktingströmmarna från det avskyvärda kriget i Ukraina finns det människor som befunnit sig länge i Sverige och som i dag befinner sig i en bekymmersam sits. Vi har exempelvis personer från Afghanistan och Etiopien/Eritrea som har fått avslag på sin asylansökan men där olika typer av verkställighetshinder föreligger. 

Ett exempel på ett sådant läge är från november 2021 då Migrationsverket beslutade om ett tillfälligt utvisningsstopp av tigreaner till Etiopien. Detta var ett högst rimligt beslut utifrån rådande säkerhetsläge i regionen. Det finns från denna region minst 400 öppna ärenden i nuläget. Vad som händer med denna grupp, och andra i liknande situation, är att man vid avslaget får betydligt sämre villkor och ekonomiskt stöd än vad man hade som asylsökande, men ändå är tvungen att vara kvar i Sverige. Ersättningen är minimal och man har helt enkelt svårt att klara sig på egen hand. Detta är på många sätt en ohållbar situation i längden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att de människor som hamnat ”mellan stolarna” får en dräglig tillvaro i Sverige i väntan på utvisning eller förnyad prövning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-08 Överlämnad: 2022-04-08 Anmäld: 2022-04-13 Svarsdatum: 2022-04-20 Sista svarsdatum: 2022-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga